jueves, 10 de abril de 2014

Día da Poesía

Un poema é un ser vivo que anda, respira, soña, chora, salouca, ama, berra, cíntila, escurece, cala, aborrece a mentira, sente odio e tenrura, desángrase, fala da intimidade á intimidade coas cousas e coa xente, suxire, mundos posibés e imposibés, súa, cansa, sofre sede e fame, adoece, agoniza. E nunca morre. 


Manuel María.  A Luz resucitada (1984)


Para festexar o día da poesía vos propoñemos o seguinte concurso

CONCURSO DÍA INTERNACIONAL DA POESÍA 2014
 I.E.S. Salvador de Madariaga. A Coruña.


BASES:

1.- Poderanse presentar poemas escritos en calquera  lingua. No caso das linguas estranxeiras, e da latina e grega engadirase ademais a tradución do poema ao castelán/galego.
2.- Os poemas (ou letras de cancións) poderán pertencer a calquera autor -vivo ou morto, famoso ou descoñecido-, facendo constar expresamente o nome e apelidos do autor. Tamén se admiten poemas orixinais compostos co gallo deste certame.
3.- Poderá presentar un poema ao concurso calquera membro da Comunidade Educativa do Instituto Salvador de Madariaga (alumnado, persoal non docente, familias, profesores).
4.- Entregarase unha copia do poema ou canción na que figurará o autor do mesmo/a. Os datos da persoa que fai a proposta irán á volta desa mesma folla (nome, apelidos, e o curso/grupo no caso dos alumnos).
5.- A presentación farase na Biblioteca perante o profesor que estea de garda nela e no horario de apertura da mesma.
6.- Prazo de presentación: ata o venres 25 de abril ás 13,20 horas.
7.- Os poemas expoñeranse na entrada do Instituto para que poidan ser coñecidos e lidos por todos. A organización deste concurso resérvase o dereito de admisión dos mesmos. No caso de que algún poema non cumpra cos criterios propios dun centro educativo será descalificado e non será exposto.
8.- O mércores 30 de abril farase a votación do mellor poema. Poderán exercer o voto todos os membros da comunidade educativa que así o desexen.
9.- Haberá premio para a persoa que presentase o poema que reciba máis votos. Este consistirá nun CD de música a elixir polo premiado e unha sorpresa.
10.- Así mesmo realizarase un sorteo entre todos os votantes. As dúas papeletas agraciadas recibirán de premio outra sorpresa moi especial.
11.- A organización do concurso resérvase a facultade de modificar calquera punto destas bases, incluíndo a posibilidade de deixar desertos os premios ou mesmo anular o concurso por causas de forza maior.

En A Coruña, a 21 de marzo de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario